عبادتخانه کومبت، همچنین شهره به کلیسای 12 رساله - دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
ديوار های آنی - شهر 1001 کلیسا - یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷
کلیسای تونر هونینس آنی - شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷
کلیسا ی آنی شوربا نام اصيل مسجد فتحیه - جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷
کلیسای رستاری تو آنی شهر - چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷
کفش ارغون از غازی عینتاب - سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷
پذيرايي رباطی سنتی در جنوب شرقی ترکیه - دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷
كس در سانلیورفا: کت و سروال ارغوانی و تظاهر محلی - یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷
آبادي قدیمی میدیات: کلیساها و نزاكت در منطقه ماردین - جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷
غار ابراهیم تو سانلیورفا صفا مسجد منیل خويشتن الله - پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷
آتشگاه مذهبی باستانی که گيتي افق ها تاریخ را به نزاع و مرج فردار و كم تاب - سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷
گومرک هانی تو سانلیورفا پاكي عدم ترکیب در - دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷
واحهی دودمان: معرفی گردشگری روستایی - شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷
واحهی دودمان: معرفی گردشگری روستایی - شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷
عکس پيدا كردن کایزری - جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷