ولايت بینظیر برگن - یکشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷
مقابله با دعوا اندر جاده - شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷
شرار زدن ماه والبرگ - پنجشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۷
چهل صفا هشت ساعت درون اسلو - شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷
حقیقت درمورد دیدار با آدم در بيرون از کشور - جمعه ۱۱ آبان ۱۳۹۷
هزینه سفر پهلو سوئد - چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
دهات کویتو - سه شنبه ۸ آبان ۱۳۹۷
شکستن قالب ازدواج - شنبه ۵ آبان ۱۳۹۷
عظماین تاسف سفر من - دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷
اهمیت لمحه شخصی - یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷
بدايت یک پایان - پنجشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷
آبادی گالاپاگوس: آبشخورد 2 - سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷
ذجزایر گالاپاگوس اندر عکس ها - یکشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۷
كيف مسافرت به آدرس یک انثي و شوهر - شنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۷
چسان سفر تو شرق آفریقا - جمعه ۲۰ مهر ۱۳۹۷