مکان غیر سنتي ماه: دریاچه آفتاب گردان دریایی - جمعه ۲۶ مرداد ۱۳۹۷
این زندگی غیر انسانی - پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷
نشستن مردم اینجا و آنجا - دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۷
کوله پشتی گیاهی - یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
ولايت مادرید - شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۷
خصوصی خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو بوداپست - جمعه ۱۹ مرداد ۱۳۹۷
این یک وعده ، اندر حالی که گردش ... - پنجشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۷
پیدا کردن اجنه - چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۷
در الان بازدید پيدا كردن پومپی - سه شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۷
خوار و بارهای مورد عطش من اندر اروپا - دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷
سیزده زاد دیگر وب سایت های سياحت بزرگ - یکشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۷
کشف دوباره ایتالیا - شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷
کشف دوباره ایتالیا - شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷
کشف دوباره ایتالیا - شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷
پيدا كردن دست واگذاشتن معجزه سفر - جمعه ۱۲ مرداد ۱۳۹۷